star_border
Herberia

Herberia

KOŠICE
V rytme terasy

Herberia

Využitiu svahovitého pozemku v južnej časti mesta predchádzala architektonická súťaž, ktorú v roku 2015 zorganizoval developer Safran Slovakia. Zvíťazil projekt architekta Andreja Rodziňáka a jeho ateliéru ar.chitect, podľa ktorého bol v rokoch 2017 – 2018 obytný súbor Herberia zrealizovaný. Sedempodlažný terasový bytový dom vyrástol nad staršími garážami na Žižkovej ulici. Päťdesiatpäť zväčša štvorizbových bytov dopĺňa polyfunkciu situovanú v parteri objektu. Napriek zložitej dispozícii má návrh zrejmú vnútornú i vonkajšiu logiku priestorových, prevádzkových aj funkčných vzťahov. Použitím materiálov Baumit nadviazal architekt na úspešnú spoluprácu z minulosti a spoločnými silami sme vytvorili ideálne riešenie fasády tohto náročného objektu. Architektúra bytového domu sa odvíjala od zámeru vybudovať terasové byty s výhľadom na panorámu Košíc. Objekt využíva svahovitú parcelu, ustupuje po jednotlivých podlažiach, pričom vznikajú rozmerné terasy prístupné z bytov. Intimitu terás zabezpečujú líniové bariéry – priebežné betónové kvetináče, ktoré vnášajú do pravouhlého rastra terás zaujímavú dynamiku.  
Rozsiahle zasklenie obytných priestorov smeruje práve do tohto miesta. Napokon, názov Herberia má evokovať zeleň, ktorá je prirodzenou súčasťou tohto mestského bývania. Celok je napriek svojej zložitej štruktúre kompaktný a vhodne reaguje na okolitý kontext i na potreby svojich obyvateľov. „Objekt je navrhnutý tak, aby svojím hmotovo-priestorovým riešením vhodne nadväzoval na priľahlú zástavbu rodinných domov a tvoril premostenie k blokovej bytovej výstavbe v západnej časti územia,“ zdôrazňuje Andrej Rodziňák. Výslednú figúru do značnej miery ovplyvnili regulatívy mesta vyžadujúce priehľady z neďalekej cesty na panorámu mesta. Pri nemalej hĺbke dispozície bolo náročné vyriešiť komunikačné koridory v rámci bytového domu. „Podarilo sa to prostredníctvom troch vertikálnych komunikačných jadier. Priestor pod uskakovanými bytmi je využitý na garáže,“ vysvetľuje architekt. Komplex využíva množstvo moderných technológií a svojou multifunkčnou a udržateľnou koncepciou posúva hranice toho, čo môže bytový dom ponúknuť v širšom centre mesta, a prináša tak nový štandard bývania pre 21. storočie.  

Herberia
Herberia
Herberia
Herberia
Herberia

Materiálové zloženie povrchových úprav tvorí biela omietka SilikonTop ako súčasť tepelnoizolačného systému Baumit Pro. Biela omietka navyše vytvára kontrast s obkladom z tmavých tehlových tvaroviek, s obkladom na kvetináčoch imitujúcim drevo a aj s presklenými plochami v antracitových rámoch.

Herberia

HERBERIA

MIESTO: 
Košice
AUTOR: 
Andrej Rodziňák/ar.chitect
SPOLUPRÁCA:  
Peter Jacko, Peter Marko
INVESTOR: 
Herberia, s. r. o., Košice 
REALIZÁTOR: 
STRABAG s.r.o.
BAUMIT MATERIÁLY:
BaumitPro, SilikonTop
ROK: 
2018