star_border
Bytový dom Matadorka

Bytový dom Matadorka

BRATISLAVA
Príťažlivé biele krivky

Bytový dom Matadorka

Projekt Matadorka bol navrhnutý s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť a integritu lokality. Jeho cieľom bolo stať sa organickou súčasťou dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti, pričom minimalizoval zaťaženie životného prostredia. Na rozdiel od maximalistického využitia územia Matadorka kladie dôraz na logické zasadenie do budúcej zástavby, čím využila prirodzenú intenzitu voľného priestoru. Inovatívny koncept zvýrazňuje samotnú siluetu a zároveň harmonizuje s existujúcimi štruktúrami. Zelené prvky sú neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu, či už vo forme zelene na úrovni parteru, na strechách budovy, alebo vo vnútrobloku. Táto vegetácia nie je len estetickým doplnkom, ale plní dôležitú ekostabilizačnú funkciu, prispieva 
k lokálnej mikroklimatickej regulácii a zvyšuje estetickú hodnotu celej oblasti. Svojou koncepciou s nižšou podnožou a vystupujúcim výškovým objektom Matadorka nadväzuje na už realizované stavby v okolí. S výškou až 85 metrov na 29 nadzemných podlažiach poskytuje bytový dom obyvateľom jedinečné výhľady na rozľahlú panorámu mesta. Obyvatelia majú k dispozícii vnútroblok s multifunkčným ihriskom, parkom a komunitnou záhradou, čo pridáva na atraktivite a komforte bývania. Celkový koncept a vybavenie Matadorky naznačujú snahu o vytvorenie modernej a funkčnej obytnej zóny, ktorá zodpovedá potrebám súčasného a budúceho bývania v Bratislave.

Bytový dom Matadorka
Bytový dom Matadorka
Bytový dom Matadorka
Bytový dom Matadorka
Bytový dom Matadorka

Bytový dom Matadorka 

MIESTO: 
Bratislava-Petržalka
AUTORI: 
VI GROUP v spolupráci  
s Ing. arch. Christo Dóka  
INVESTOR: 
VI GROUP, spol. s r. o.  
REALIZÁTOR: 
Assyx, spol. s r.o.
BAUMIT MATERIÁLY:
Systém Star, SilikonTop 1,5K, PuraTop 2K   
ROK: 
2020
OCENENIE: 
EAE Award 2021