star_border
Bytový dom Gaudí

Bytový dom Gaudí

BRATISLAVA
Architektúra je kumšt

Bytový dom Gaudí

Bytový dom Gaudí je dobrý príklad stavby, pri ktorej sa stiera rozdiel medzi architektúrou a umením. Nejde len o myšlienky slávneho majstra, ide o citlivú aplikáciu jeho tvorivých podnetov. Kvalitný je aj urbanistický kontext, v ktorom sa dom cez parter s kaviarenskými prevádzkami voľne prelieva do priľahlého parku. „Táto stavba má byť po tvarovej aj materiálovej stránke niečím živým a hrejivým o čo sa človek môže oprieť,“ približuje filozofiu návrhu architekt Klement Trizuljak. Najväčšou výzvou bola realizácia fasády, ktorej sa spolu s realizačnou firmou sebavedomo zhostil aj Baumit. Tenkovrstvová omietka Baumit SilikatTop bola použitá na oblúkových balkónoch a stropoch balkónov a elegantne kontrastuje s tehlovým obkladom.
O dva roky si pripomenieme storočie od úmrtia originálneho Katalánca Antoniho Gaudího, pričom práve vtedy by mala byť dokončená hlavná veža architektovho životného diela Sagrada Familia v Barcelone, ktorou sa zároveň ukončia práce  na katedrále prelínajúce sa cez tri storočia. Odkaz majstra radosti ducha a svetla sa objavil aj v Bratislave na pozemku vymedzenom Svätoplukovou, Kvačalovou a Bazovou ulicou. Bytový dom Gaudí nie je bežným domom v pôdoryse hlavného mesta. Svojou originalitou núti dvíhať zrak okoloidúcich vyššie, ako je horizont bežných udalostí. Netradičná fasáda rozohráva vzťahy svetla a tieňov, jednoduchosť povrchov sa snúbi s bohatým tvarovaním hmoty. Tá sa v mieste nároží spomenutých ulíc postupne dvíha až na ôsme nadzemné podlažie. Smerom k pôvodnej zástavbe s prebudovanými podkroviami zasa, naopak, postupne klesá až na päť podlaží. Na ôsmom nadzemnom podlaží sa z dôvodu zachovania gradácie nachádzajú v mieste nároží len dva byty – celkovo ich je 70. 

Bytový dom Gaudí
Bytový dom Gaudí
„Na jednej strane je tu badateľná inšpirácia Gaudím, v širšom zmysle som však čerpal z obrazotvornosti secesie a skulpturálneho (výtvarného) umenia, ktoré je mi veľmi blízke. Hoci na dome La Pedrera nebol každý detail dotiahnutý podľa štýlu Antoniho Gaudího, práve jeho neokresanosť a plasticita ma oslovila viac než dekorativizmus Gaudího dokončených stavieb,“ približuje dom Klement Trizuljak. Bytový dom Gaudí má premyslené dispozičné a hmotovo-priestorové riešenie, ktorým vyjadruje príbeh, pocity a dynamiku tvarov a ktoré môžeme vnímať všetkými zmyslami.

BYTOVÝ DOM GAUDÍ

MIESTO: 

Bratislava-Ružinov
AUTORI:
Klement Trizuljak,
Ľubomír Mezovský
INVESTOR: 
CZB REAL, s. r. o. 
REALIZÁTOR:
HBH a.s.
POUŽITÉ MATERIÁLY BAUMIT:
SilikatTop 
ROK: 
2009

Bytový dom Gaudí