star_border
Bratislavský hrad

Bratislavský hrad

BRATISLAVA
Nové šaty pre hrad

Bratislavský hrad

Majestátny Bratislavský hrad, náš azda najznámejší referenčný objekt, je ikonou nielen medzi slovenskými pamiatkami, ale i vo svete Baumit. Ide o realizáciu, ktorá by nebola možná bez medzinárodnej spolupráce, pričom naším tromfom v rukáve pri napĺňaní predstáv investora a pamiatkarov boli práve dlhoročné skúsenosti nemeckých kolegov z oblasti pamiatkovej obnovy. A tu niekde sa začína i téma jedinečných odtieňov bielej Baumit Shades of White.  Výber tej „pravej“ bielej pre fasádu hradu bol pre nás skutočnou skúškou, odvtedy však vieme, že nie je biela ako biela. Bratislavský hrad je dnes naozaj prekrásny a 12 bielych odtieňov Shades of White je od roku 2021 súčasťou systému farieb Baumit Life. Čím je Eiffelova veža pre Paríž alebo Hradčany pre Prahu, tým je hrad vypínajúci sa na návrší na ľavom brehu Dunaja pre Bratislavu. Ústredná ikona mesta – jeho histórie i súčasnosti.  
So svojimi malebnými zákutiami a úžasnými výhľadmi je dnes centrom kultúry a cieľom mnohých výletov. Od roku 2008 postupne prebieha komplexná obnova hradného areálu. Cieľom je obnoviť palác do slohovej podoby z obdobia poslednej historickej vývojovej etapy (tereziánska prestavba), prezentovať všetky zachované hodnoty zo starších fáz a historické priestory čo najviac sprístupniť verejnosti. Aj medzi laikmi bola azda najviditeľnejšou a v čase realizácie aj najdiskutovanejšou zmenou najmä farba hradného paláca. O jeho novej farebnosti rozhodol v roku 2009 tím odborníkov, ktorý vychádzal z architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov dobových dokumentov. „Biela fasáda je v súlade s historickou skutočnosťou,“ povedal vtedajší riaditeľ krajských pamiatkarov Peter Jurkovič. „Biela bola prakticky od gotiky až po poslednú prestavbu pred požiarom v roku 1811, čo dokumentujú zachované zvyšky starších omietok.

Bratislavský hrad
Bytový dom Matadorka
Bratislavský hrad
Bratislavský hrad

Pri rozhodovaní o konečnej farebnosti záleží aj na tom, do akej podoby sa pri rekonštrukcii dostáva celková architektúra objektu. A keďže najdôležitejšia bola fáza tereziánskej prestavby hradu, ostala aj najčitateľnejšie zachovaná.“ Bratislavský hrad, bolo nám cťou stať sa súčasťou tvojho príbehu!  

Bratislavský hrad

MIESTO: 
Bratislava
AUTORI: 
BOUDA MASÁR architekti s.r.o. 
INVESTOR: 
Národná rada SR  
REALIZÁTOR: 
Váhostav – SK, a. s., Žilina
BAUMIT MATERIÁLY:
NHL omietky, Sanova prednástrek, Baumit Arline, SiliconColor  
ROK: 
2010
OCENENIE: 
Baumit Fasáda roka 2010

Bratislavský hrad