Menu

clear
star_border

Všetko pre opravu vašej fasády

  • Jednoducho
  • Rýchlo
  • Kvalitne

Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Možností, ako obnoviť fasádu, je viacero. Podľa stavu znečistenia alebo poškodenia sa odvíja spôsob obnovy od jednoduchého oživenia vzhľadu náterom až po kompletnú obnovu. Obnova fasády s materiálmi Baumit dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.

Mnoho problémov, jedno riešenie

Znečistená fasáda
Znečistená fasáda

Usadené nečistoty na fasáde tvoria deliacu vrstvu pre nasledujúce nátery. Priľnavosť nového náteru je veľmi nízka. Fasádu je potrebné očistiť.

Znečistená fasáda
Pieskujúci povrch fasáy
Pieskujúci povrch

Pieskujúce alebo kriedujúce plochy znižujú stabilitu nového náteru a môžu spôsobiť, že novo nanesená farba nepriľne k povrchu fasády.

Chcem obnoviť fasádu
Silno nasiakavý povrch fasády
Silno nasiakavá fasáda

Silno alebo nerovnomerne nasiakavý podklad môže spôsobiť vznik fľakov na novo nanesenej fasádnej farbe.

Obnova nasiakavej fasády
Odlupujúci sa náter
Odlupujúci sa náter

Pred nanesením novej farby je potrebné odstrániť odlupujúci sa náter. A výsledné nerovnosti povrchu vyrovnať pomocou renovačnej stierky.

Opraviť fasádu
Riasy na fasáde

Fasády musia odolávať rôznym poveternostným vplyvom, znečisteniu, ako aj napadnutiu riasami. Takúto fasádu nepostačuje len umyť, ale musí sa špeciálne ošetriť. 

Trhliny na fasáde < 0,5 mm

mikrotrhlinky na fasáde

Trhliny na fasáde je potrebné presúmať a zmerať. Pri malých vlásočnicových trhlinách je pomoc jednoduchá.  Stačí špeciálny penetračný náter s vláknami a nová fasádna farba.

Trhliny na fasáde > 0,5 mm

Trhliny na fasáde

Pri trhlinách so šírkou väčšou ako 0,5 mm je nevyhnutné okamžite konať, pretože prenikajúca vlhkosť môže viesť k väčším poškodeniam fasády.

Vyberte si typ obnovy fasády a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom