Menu

clear
star_border

Ako si vybrať omietku?

Voľba správnej omietky dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝBERE OMIETKY? 

  • Aký mám podklad, ktorý idem omietať? Tehla, pórobetón, staré murivo a pod.
  • Aký konečný vzhľad omietky chcem dosiahnuť? Chcem úplne hladký gletovaný povrch, zahladený, zrnitý, štrukturovaný?
  • Aké mám prostredie? Bežné obytné priestory, miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, namáhané priestory a pod.

Tehlové murivo

Omietka na tehlu

Pre správne fungovanie je potrebné zladiť murivo s výberom správnej omietky. Murivo z tehál v závislosti od rovinnosti a typu môže byť omietnuté jednovrstvovým alebo viacvrstvovým omietkovým systémom. Výber omietky ďalej závisí aj od želaného vzhľadu povrchu, typu prostredia, charakteru podkladu a požiadaviek na funkčnosť omietky. 

Pórobetónové murivo

omietka na pórobetón

Pórobetónové tvárnice sú vyrábané z prírodných surovín. Ide o presné murovacie tvárnice, ľahké a s vysokou paropriepustnosťou. 
Presné murovanie tvárnic umožňuje použiť na omietanie aj tenkovrstvové omietky. Hrúbky takýchto omietok sa v interiéri pohybujú cca od 6 mm. 

Betónový podklad

Omietka na betón

Betón patrí medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Používa sa hlavne na tvorbu nosných konštrukcií, prekladov, vencov, pilierov, stropných dosiek, základov, betónových tvárnic a pod. Pre betónový podklad existuje široká škála omietkových systémov, či už ide o strojové omietky, viacvrstvové, tenkovrstvové omietky alebo stierky. 

Drevocemetové materiály

Omietka na Durisol alebo Velox

V súčasnosti existuje niekoľko alternatívnych murovacích prvkov. Jedným z nich je aj ekologický materiál na báze drevnej štiepky. Môže ísť napr. o stavebné tvarovky (napr. Durisol) alebo sendvičové steny so stavebnými doskami (napr. Velox).

Vysoko tepelnoizolačné murivá

Omietka na vysoko tepelnoizolačné murivá

Murovacie prvky s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami majú odlišné stavebno-fyzikálne parametre ako tradičné murovacie prvky a ich omietaniu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť, a to v celom procese od výberu omietky, skladby omietkového systému až po precízne riešenie detailov.

Vápenno-pieskové tehly

Omietka na vápennopieskové tehly

Ekologický materiál s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami a výbornou akumulačnou schopnosťou umožňuje použitie širokého sortimentu omietok. Obzvlášť odporúčame Klima omietky pre lepšiu reguláciu klímy v interiéri.