Menu

clear
star_border

Dláždené plochy a chodníky

Zosúladené riešenia pre vjazdy do garáží a odstavné plochy pre autá. Pre zvýšenú stabiliu povrchu a odolnosť. S vodopriepustným podložím ochrana aj pred poškodením zamŕzaním vody.

Vodopriepustné podložie z drenážneho betónu

Na zabezpečenie plynulého odvádzania vody z povrchu do podložia. Stabilný tvar povrchu bez rizika poškodenia vplyvom zaťaženia a bez rizika podmáčania.

1. Drenážny betón
Vodoprepustný Baumit Drenážny betón na prípravu podložia pod dlažbu, min. hrúbka 15 cm.
2. Maltové lôžko
Baumit Drenážna malta na ukladanie kameňa a dlažobných prvkov, min. hrúbka 6 cm
3. Lepiaca malta
Baumit Lepiaca malta na kameň na lepenie a pačokovanie dlažobných prvkov a kameňa
4. Škárovanie dlažby
Baumit Škárovacia malta alebo Škárovacia malta jemná

Drenážne podložie

Vyspádovaná betónová plocha

Stabilnú nosnú vrstvu tvorí betón. Pre dostatočný odvod vody je potrebné zabezpečiť 2 % spád a odporúčame použiť aj drenážnu rohož.

1. Nosná betónová vrstva
Baumit Beton B 20 alebo WU Beton. Pre dostatočný odvod vody je potrebné zabezpečiť 2 % spád a odporúčame použiť aj drenážnu rohož. Min. hrúbka 15 cm.
2. Maltové lôžko
Baumit Drenážna malta na ukladanie kameňa alebo dlažby, min. hrúbka 6 cm
3. Lepiaca malta
Baumit Lepiaca malta na kameň, na lepenie a pačokovanie dlažobných prvkov
4. Škárovanie dlažby
Baumit Škárovacia malta alebo Škárovacia malta jemná podľa typu dlažobných prvkov