Menu

clear
star_border

Zateplenie polystyrénom
Postup krok za krokom

Pri realizácii kontaktného tepelnoizolačného systému je potrebné dodržiavať projektovú dokumentáciu, platné normy (STN 73 2901:2015), smernice a technologický predpis.

Pozrite tiež:


Pracovný postup - krok za krokom

Založenie zateplenia_soklový profil

1. Založenie zateplenia: Podklad musí byť dostatočne rovný, +- 20 mm/m. Väčšie nerovnosti vyrovnáme omietkou, prípadne použijeme izolačné dosky premenlivej hrúbky. Soklový profil k podkladu pripevníme pomocou zatĺkacích hmoždiniek v počte min. 3 ks/bm. Pri montáži je potrebné dodržiavať vodorovnú rovinu osadenia. 

Lepenie izolačných dosiek

2. Lepenie izolačných dosiek: Lepiacu maltu nanášame na izolačné dosky po obvode a uprostred dosky bodovo v 3 miestach. Po uložení spodného radu pokračujeme v kladení dosiek v jednotlivých radoch vo väzbe smerom nahor, pričom dbáme na to, aby sa do škár nedostala lepiaca stierka. V prípade dostatočne rovného podkladu môžeme lepidlo naniesť aj celoplošne zubovým hladidlom.

vyplnenie škár

3. Vyplnenie škár: Škáry medzi izolačnými doskami do šírky 4 mm vyplníme tepelnoizolačnou penovou hmotou na celú hrúbku izolačných dosiek. Škáry so šírkou viac ako 4 mm nie sú prípustné. Min. šírka prírezov (zvyšky izolačných dosiek) je 150 mm.

Brúsenie izolačných dosiek

4. Brúsenie izolačných dosiek: Po zaschnutí použitej lepiacej malty prebrúsime polystyrénové dosky, aby sme odstránili drobné nerovnosti a výstupky.

Kotvenie izolačných dosiek

5. Kotvenie izolačných dosiek: Min. 24 hod. po nalepení izolačných dosiek môžeme dosky kotviť. Počet kotiev min. 6 ks/m2. Pri podkladoch z dutinových murovacích prvkov používame skrutkovacie kotvy. Ak chceme eliminovať tepelné mosty, použijeme zápustné kotvy alebo lepiace kotvy Baumit StarTrack, ktoré sa osádzajú ešte pred lepením izolačných dosiek.

Osadenie profilov na zateplenie

6. Osadenie profilov: Pred realizáciou výstužnej vrstvy osadíme pomocou lepiacej malty všetky potrebné profily, rohové lišty a prídavnú výstuž.

Sieťka na rohy otvorov

7. Vystuženie rohov otvorov: V rohoch otvorov na prenesenie šikmých šmykových napätí vložíme pred realizáciou výstužnej vrstvy navyše prídavnú diagonálnu výstuž veľkosti min. 300 x 200 mm. Výstuž sa ukladá pod uhlom 45 °.

Nanesenie lepiacej stierky

8. Nanesenie stierky: Na čisté izolačné dosky nanesieme 8 - 10 mm zubovým hladidlom lepiaca stierku.

Zatlačenie sieťky

9. Výstužná vrstva: Do vrstvy lepiacej stierky vložíme sklotextilnú mriežku. Jednotlivé kusy sieťky spájame s presahom min. 10 cm. Pomocou antikorového hladidla mriežku vtlačíme do lepidla. 

Zahladenie výstužnej vrstvy

10. Zahladenie výstužnej vrstvy: Povrch stierky zahladíme hladidlom. Celková hrúbka výstužnej vrstvy musí byť min. 3 mm. Krytie sklotextilnej sieťky stierkou musí byť min. 1 mm, v mieste presahov jednotlivých pásov min. 0,5 mm.

Penetrácia pod fasádnu omietku

11. Penetračný náter: Po vyzretí výstužnej vrstvy (min. 3 až 5 dní, podľa typu použitej stierky) podklad pred nanesením fasádnej omietky napenetrujeme penetračným náterom Baumit PremiumPrimer aleb UniPrimer.

Nanesenie fasádnej omietky

12. Fasádna omietka: Fasádnu omietku nanesenieme na podklad antikorovým hladidlom a následne vytvoríme požadovanú štruktúru pomocou plastového hladidla. 

Rozpočet na zateplenie

Vyberte si zateplenie fasády podľa vašich požiadaviek a vypočítajte si spotrebu spolu so základným cenovým rozpočtom. K zatepleniu si môžete naceniť aj kotvenie spolu s príslušenstvom.