Menu

clear
star_border

Samonivelizačné podlahové stierky

  • Sadrové a cementové stierky
  • Ideálne rovný povrch
  • Aj na podklad s podlahovým vykurovaním

Samonivelizačné stierky na vyrovnanie podláh. Majú jednoduché spracovanie a po vyzretí sú ideálnym podkladom pre kladenie dlažby alebo iných podlahových krytín. Používajú sa nielen pri renovácii na vyrovnanie starej podlahy alebo zjednotenie rôznych výškových úrovní, ale aj v prípade novostavieb na nové potery, keď si podlahová krytina – napr. veľkoformátová dlažba alebo linoleum vyžaduje extrémne rovný podklad.

Samonivelizačné stierky

Sadrová stierka Baumit Nivello Quattro

Sadrová samonivelizačná stierka

Samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 na anhydritovej báze, na vyrovnanie  sadrových aj cementových podkladov. Pre hrúbky 1 – 20 mm, ako podklad pre všetky typy krytín, vhodná aj na podlahové vykurovanie. Do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Jednoduché spracovanie, bez rizika vzniku trhlín spôsobených zmrašťovaním materiálu.

Cementové samonivelizačné stierky

Samonivelizačná cementová stierka Baumit Nivello 10 triedy CT-C30-F7 na vyrovnanie cementových poterov. Vhodnéá do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Pre hrúbky 3 - 10 mm.

Cementová stierka Baumit Nivello 30 triedy CT-C25-F5 na vyrovnanie cementových poterov, vhodné aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Vhodné do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní.  Pre väčšie hrúbky 2 - 30 mm.

samonivelizačná cementová stierka

Príprava podkladu

Nivelačnú stierku od okolitých stien a zvislých konštrukcií oddeliť pomocou Baumit Okrajovej dilatačnej pásky PE min. hr. 5 mm.

Podklad je potrebné vopred ošetriť penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baumit Grund, na nenasiakavé podklady, ako aj podklady so zvyškami asfaltového lepidla Baumit SuperGrund.

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodné riešenie pre vaše podlahy a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.