Menu

clear
star_border

Samonivelizačné podlahové stierky

  • Sadrové a cementové stierky
  • Ideálne rovný povrch
  • Aj na podklad s podlahovým vykurovaním

Samonivelizačné stierky na vyrovnanie podláh. Majú jednoduché spracovanie a po vyzretí sú ideálnym podkladom pre kladenie dlažby alebo iných podlahových krytín. Používajú sa nielen pri renovácii na vyrovnanie starej podlahy alebo zjednotenie rôznych výškových úrovní, ale aj v prípade novostavieb na nové potery, keď si podlahová krytina – napr. veľkoformátová dlažba alebo linoleum vyžaduje extrémne rovný podklad.

Samonivelizačné stierky

Sadrová stierka Baumit Nivello Quattro

Sadrová samonivelizačná stierka

Samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 na anhydritovej báze, na vyrovnanie  sadrových aj cementových podkladov. Pre hrúbky 1 – 20 mm, ako podklad pre všetky typy krytín, vhodná aj na podlahové vykurovanie. Do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Jednoduché spracovanie, bez rizika vzniku trhlín spôsobených zmrašťovaním materiálu.

Cementové samonivelizačné stierky

Samonivelizačná cementová stierka Baumit Nivello 10 triedy CT-C30-F7 na vyrovnanie cementových poterov. Vhodnéá do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Pre hrúbky 3 - 10 mm.

Cementová stierka Baumit Nivello 30 triedy CT-C25-F5 na vyrovnanie cementových poterov, vhodné aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Vhodné do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní.  Pre väčšie hrúbky 2 - 30 mm.

samonivelizačná cementová stierka

Príprava podkladu

Nivelačnú stierku od okolitých stien a zvislých konštrukcií oddeliť pomocou Baumit Okrajovej dilatačnej pásky PE min. hr. 5 mm.

Podklad je potrebné vopred ošetriť penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baumit Grund, na nenasiakavé podklady, ako aj podklady so zvyškami asfaltového lepidla Baumit SuperGrund.