Menu

clear

Druh stavby

Novostavba

Typ stavby

Verejná budova

Štát

България


Цех за гъши пух

Разположена на първа линия на пътят свързващ градовете Раковски и Брезово, ново изградената административно-битова сграда, като част от предприятието за производство на пух на Даун Криейтърс АД, се вписва по отличен начин в контекста на средата. Ниският и продълговат обем на двуетажната сграда, силно подчертава преобладаващият равнинен терен. Ефектът е подсилен от хоризонтални декоративни линии потопени в основните фасадни повърхнини, в комбинация с обемни отнемания от главните формообразуващи подобеми. Като контрапункт на силната хоризонталност, по брилянтен начин е противопоставена цилиндрична повърхнина с динамичен вертикален растер, който повтаря характера на хоризонталните фасадни линии, като така цялостната обемно-пространствена композиция се балансира. Използваните фасадни цветове следват основния идеен вектор, като на места логиката се нарушава чрез акцентирането на отделни фасадни елементи. Крайният резултат от комбинацията на горните е запомнящ се и лесно разпознаваем образ със силно присъствие, притежаващ лекота, динамика, баланс и елегантност.

Architekt/Projektant

арх. Благой Аргиров

Rok

Spracovateľ

Техстрой ЕООД

Investor

Даун Криейтърс АД

Lokalita

Брезово