Slovensko

Menu

clear

Baumit Baumacol FlexMarmor

Biele flexibilné cementové lepidlo vhodné na sklenenú mozaiku a mramor

Biele cementové mrazuvzdorné lepidlo triedy C2TE (podľa normy STN EN 12004). Na vnútorné a vonkajšie použitie. Obzvlášť vhodné na lepenie keramických a sklenených mozaík, ako aj tenkých mramorových platní.

  • So zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia

  • Na sklenenú mozaiku, mramor a svetlé obklady

  • Do interiéru i exteriéru

V exteriéri, na terasách a všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená prídržnosť odporúčame kombinovanú metódu lepenia. Lepidlo naniesť na povrch určený na obkladanie a aj na rubovú plochu obkladového prvku. Odporúčaná lepená plocha pre exteriér je 90 %. Na izolovanie podkladu proti vlhkosti a vode môžete použiť dva produkty: izolačný náter Baumacol Proof pre interiér alebo izolačnú stierku Baumacol Protect pre interiér aj exteriér.

Balenie
25 kg vrece
Max. hrúbka
5
Reakcia na oheň
A1
Doba spracovania
cca 4 h
Spotreba
cca 3 kg/m²
Výdatnosť
cca 8 m²/vrece
Pochôdznosť
po cca 2 dňoch
Spotreba vody
cca 7 l/vrece
Doba otvorenia
cca 30 min
Doba odležania
cca 5 min
Veľkosť zrna
max. 0.3 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Baumacol FlexMarmor
star_border

Kalkulácia materiálu

Či ide o interiér alebo exteriér, vyberte si vhodný spôsob lepenia obkladu a dlažby a vytvorte si základný rozpočet spolu so spotrebou materiálu. Zároveň si môžete nakalkulovať aj škárovaciu hmotu presne podľa typu obkladu.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.