Menu

clear

Baumit Tiwo MIB

Pre vytvorenie štrbinových tesniacich stien. Tri typy, MIB 1, 2 a 3.

Priemyselne vyrábaná suchá zmes z hydraulických spojív, bentonitov, prípadne minerálnych prísad. Na výrobu podzemných tesniacich štrbinových stien v oblasti špeciálneho zakladania objektov, pri stavbách protipovodňovej ochrany, ako aj pri utesňovaní skládok odpadov, resp. starých ekologických záťaží. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch ≥ 0,5 MPa, koeficient vodopriepustnosti po 28 dňoch ≤ 1.10 (na -9) m/s.

  • Injektážne spojivo

  • Mixed-in-Place

  • Vysoko odolné

Baumit Tiwo MIB
star_border

Vhodné využitie: výroba tesniacich jám spôsobom Mixed-in-Place, vylepšenie podložia a podchytenie základov starých budov.

Varianty

Hustota
1.41 - 1.58 g/cm³
Balenie
Silo
Hustota
1.41 - 1.58 g/cm³
Balenie
silo
Hustota
1.41 - 1.58 g/cm³
Hustota
1.41 - 1.58 g/cm³