Menu

clear

Baumit FillBeton

Výplňový betón

Expanzívny betón s vysokou pevnosťou na vyplnenie dutín, zárubní.

Suchá expanzívna cementová zálievková malta s expaniou objemu 2 % a s vysokou pevnosťou. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov. V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie pracovných škár a dutín. V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, zábradlí a pod.

  • Expanzívna zálievková malta

  • Vysoká pevnosť

  • Univerzálne použitie

Baumit FillBeton
star_border

V plastickej konzistencii je malta vhodná na vyplnenie zárubní dverí, konštrukčných otvorov, dutín, pracovných škár a pod. V tekutej konzistencii je vhodná na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, zábradlí, na zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Pevnosť v tlaku
≥ 25N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 1990kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
50mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
≥ 5N/mm²
Doba spracovania
cca 25min
Spotreba
cca 20kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 12.5l/vrece
Spotreba vody
4.5- 5.5l/vrece podľa konzistencie
Veľkosť zrna
2.5mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Kalkulácia betónu

Neviete koľko betónu budete potrebovať? Vyberte si vhodný betón a vytvorte si cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu. Množstvo potrebného materiálu si môžete vypočítať na m2 i m3.