Menu

clear

Baumit Nivello 10

Samonivelizačná cementová stierka (CTC30F7) do interiéru, do 10 mm.

Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F7 na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 3 - 10 mm.

  • Samonivelizačná stierka

  • Pre hrúbky 2 - 10 mm

  • Interiér

Baumit Nivello 10
star_border

Čerstvo nanesenú samonivelizačnú stierku je potrebné zhomogenizovať a odvzdušniť pomocou prevzdušňovacieho valčeka.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
48
Pevnosť v tlaku
> 30 N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
3 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 7 N/mm²
Doba spracovania
cca 30 - 35 min
Spotreba
cca 1.5 kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 5.5 m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Trieda
CT C30 F7 (podľa STN EN 13 813)
Pochôdznosť
po cca 6 - 8 h (v závislosti od hrúbky a klimatických podmienok)
Spotreba vody
cca 6 l/vrece
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg