Menu

clear

Baumit Nivello Quattro

Samonivelizačná sadrová stierka (CA-C20-F6) do interiéru, do 20 mm.

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 na báze sadrového spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a anhydritových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 1 - 20 mm.

  • Samonivelizačná stierka

  • Pre hrúbky 1 - 20 mm

  • Interiér

Baumit Nivello Quattro
star_border

Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperGrund na nenasiakavé podklady.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Pevnosť v tlaku
> 20N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
1mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 6N/mm²
Doba spracovania
cca 30min
Spotreba
cca 1.6kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 5.2m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Trieda
CA C20 F6 (podľa STN EN 13 813)
Pochôdznosť
po cca 2- 3h
Spotreba vody
cca 6l/vrece
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Vypočítajte si spotrebu samonivelizačnej stierky alebo poteru a získajte aj základný cenový rozpočet