Menu

clear

Baumit NHL 3,5

Prírodné hydraulické spojivo

Hydraulické vápno na výrobu tradičných mált a omietok.

Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým vývojom pevnosti. Trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1. Ideálne na obnovu historicky cenných objektov.

  • Tradičný materiál

  • Spojivo

  • Pamiatková obnova

Baumit NHL 3,5
star_border

Na výrobu malty alebo omietky zmiešať jeden objemový diel Baumit NHL 3,5 s dvoma až troma objemovými dielmi čistého piesku a vody. Pomer miešania závisí od požadovaného účelu použitia a konečnej pevnosti. Je možné pridať aj vzdušné vápno alebo cement. Jednotlivé pomery nájdete v technickom liste.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
50
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg