Menu

clear

Baumit Sanova prednástrek

SanovaVorspritzer

Sanačný prednástrek na prípravu podkladu pod sanačné omietky.

Sanačný prednástrek so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený pre ručné a strojové spracovanie.

  • Kontaktný mostík

  • Sanácie

  • Vysoká pevnosť

Baumit Sanova prednástrek
star_border

Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou sanačných omietok odporúčame zrealizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t. j. zabezpečiť predovšetkým presnú diagnózu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie a pod.

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Faktor difúzneho odporu μ
< 25
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.8W/mK
Pevnosť v tlaku
> 15N/mm² CS IV
Objemová hmotnosť
cca 1700kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Doba schnutia
cca 3dni (pri 50 % krytí)
Spotreba
5- 10kg/m² (pri 50 % až 100 % krytí)
Výdatnosť
cca 4m²/vrece pri 100 % krytí
Spotreba vody
10- 11l/vrece
Veľkosť zrna
max. 4mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodné sanačné riešenie pre vašu stavbu a v štyroch jednotlivých krokoch si vytvorte cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.