Menu

clear

Baumit VivaInterior

Vnútorný štuk

Jemná štuková omietka (FeinPutz) do interiéru, jemne hladená.

Jemná štuková omietka na vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice a na použitie v exteriéri. Mnohí ste tento produkt poznali pod názvom Feinputz Innen.

  • Štuková omietka

  • Jemná

  • Interiér

Baumit VivaInterior
star_border

Pred nanášaním interiérových farieb nechať štukovú omietku dobre vyschnúť. Technologická prestávka min. 5 dní.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.5W/mK
Pevnosť v tlaku
> 0.6N/mm² CS I
Objemová hmotnosť
cca 1.4kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
3mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 0.4N/mm²
Doba schnutia
cca 5
Spotreba
cca 1.5kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 5.5m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

Vyberte si želanú vnútornú omietku a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom