Menu

clear

Baumit Sanova jemná omietka

SanovaFeinPutz

Štuková omietka bielej farby na dosiahnutie jemne hladeného povrchu.

Biela sanačná ručná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná.

  • Jemná štruktúra

  • Sanácie

  • Interiér a exteriér

Baumit Sanova jemná omietka
star_border

V závislosti od podkladu a klimatických podmienok podklad pred nanášaním štukovej omietky navlhčiť. Nanášať antikorovým hladidlom v hrúbke 3 až 5 mm. Po zavädnutí zahladiť. Technologická prestávka min. 7 dní.

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.8W/mK
Pevnosť v tlaku
> 2N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
3mm (4 mm v exteriéri)
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1N/mm²
Doba schnutia
cca 5dní (v závislosti od hrúbky a klimatických podmienok)
Spotreba
cca 1.25kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 8m²/vrece pri hrúbke 4 mm
Spotreba vody
cca 9l/vrece
Veľkosť zrna
max. 0.6mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodný sanačný systém, či už do interiéru alebo exteriéru a vytvorte si základný cenový rozpočet.