Menu

clear

Baumit Sanova omietka S

SanovaPutz S

Sanačná cementová omietka vhodná hlavne pre oblasť soklov.

Sanačná, hydrofobizovaná soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

  • Soklová

  • Cementová

  • Jednoduché spracovanie

Baumit Sanova omietka S
star_border

Omietka je vhodná na omietanie suchého, ako aj mierne vlhkého muriva. Vhodná aj pre plochy s väčším mechanickým zaťažením, ako napr. soklové časti budov.

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.8W/mK
Pevnosť v tlaku
> 3N/mm² CS II
Objemová hmotnosť
cca 1360kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
20mm
Doba schnutia
cca 10dní/cm hrúbky omietky
Spotreba
cca 16kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 1.25m²/vrece pri hrúbke 2 cm
Spotreba vody
5- 6l/vrece
Veľkosť zrna
max. 2mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg